Styrtregn - Enorme vannmengder - Oversvømmelser

Skrevet den 11. september 2019

Klimaendringene gjør været villere og våtere. Ekstreme værforhold med styrtregn og enorme vannmengder er spesielt utfordrende for byer med mange tette flatter som hindrer infiltrasjon. Økende nedbørmengder fører til flere og større flommer som truer bygninger og infrastruktur.

Men det finnes gode og robuste løsninger for flomsikring som er forberedt å ta hånd om regnvannet. Trondheim kommune har bl. a. valgt å installere fordrøyningsmagasin av betong rett under torget for å utsette at vannet når bykjerne. Ved oppgradering av E6 sør for Trondheim (Klett) ble det lagt Norges største betongrør på DN 3000 i bakken for å slippe vannet trygt ut i fjorden. Loe Rørprodukter Nord AS har levert de spesialproduserte betongrørene til prosjektet.

Les artikkelen på nrk.no om hva som skjer under bakke i byen når ekstremregnet kommer!

 

Bilde:nrk.no

Produktinformasjon