2019/12 Håndtering av tunnelvaskevann

Skrevet den 5. desember 2019

Betongrør og utskillere til håndtering av tunnelvaskevann

De siste årene har det vært økt fokus på håndtering av tunnelvaskevann. VA-forum, fagmagasinet fra BASAL, har ved flere anledninger hatt gjesteskribenter som har kommet med deres innspill på temaet:

Tunnelvaskevann bør håndteres i nedgravde betongrør

Etterlyser nye løsninger for tunnelvaskevann

Rensing av vaskevann fra veitunneler

Vi har vært ute på anlegg og besøkt entreprenører som var i gang med tunnelrehabilitering.

Til nedlasting

Produktinformasjon