2019/01 Sikker forankring av armaturer i vannkummer

Skrevet den 31. januar 2019

Sikker forankring av armaturer i vannkummer

Alle armaturalternativene på markedet kan nå innfestes i vannkummer i henhold til de nye kravene i VA miljøblad nr 112

Produktinformasjon