Kvalitet

Dagens betongrør og -deler har en levetid på mer enn 100 år, men hvordan dokumenterer man det?

 

Kvalitetstall

Betongrør og -deler skal tilfredsstille kravene stilt i NS 3121 «Rør og rørdeler av betong» bl.a. følgende funksjonskrav:

KVALITETSTALLET er et dokumentasjonssystem for kvalitetssikring av betongrør og -deler, og ble utviklet av SINTEF ved Professor Sveinung Sægrov. Rør fra 60 ledninger med driftstid fra 20 - 70 år har blitt undersøkt.

Systemet består av prøvemetoder som måler styrke og porøsitet til betong i rørene. Resultatene kombineres på en måte som gir et mål for rørenes kvalitet, ”kvalitetstallet”. 

Røret godkjennes dersom kvalitetstallet er større enn 1 og at forholdstallet for hver parameter er samtidig eller større enn 0,9. 

1,32 er det gjennomsnittlige tallet hos Loe, og det trengs 1,0 for "godkjenning".

 

Kvalitetskontroll

Loe Rørprodukter AS har siden 2008 utarbeidet sitt eget digitaliserte og nettbaserte Produksjon Kontroll System (PKS) og Produksjons Kontroll Program (PKP) Systemet er nå en integrert del av Loes kvalitets system.

Daglig måles og kontrolleres all produksjon av våre kontrollører. Tre av våre produksjonslinjer er oppsatt med automatisk tolking av spissmål. Automatisk tetthetskontroll med vann gjennomføres for alle ig falsrør fra DN 300 tom DN 1200.  Alle data legges inn i PKP som automatisk behandler innlagte data og varsler alle kontroller som skal utføres i henhold til BASAL Standard, NS 3121 og NS 3139. Avvik som oppstår registreres i PKP og gir oss en unik mulighet til rask korrigering av vår produksjon. All historikk lagres slik at tidligere produksjonsfeil kan spores.

 

Kontrollrådet har ved revisjoner/oppfølging av vårt produksjonskontrollsertifikat benyttet PKP og funnet det fullt ut tilfredsstillende i forhold til kravene i klasse C, NS 3121, 3139, og BASAL Standard. Loe Rørprodukter AS har eget laboratorium for test av vannabsorpsjon, og sikteprøver. Vi har trykkpresse for bruddlastprøving av produktene, utstyr for tetthetsprøving med vakuum, samt jigg for testing/typegodkjenning av nye rør og kumskjøter.